Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een eerste succesvolle audit uitgevoerd bij TRI groei in groen 

TRI groei in groen heeft vanuit de doelstelling voor werving, opleiding en begeleiding tot kwaliteitsvakman in het groen gekozen voor de samenwerkingsovereenkomst met SBB. Het doel van TRI groei in groen is streven naar een kwalitatief en goed geborgd proces om goede vakmensen op te leiden. De samenwerkingsovereenkomst, waar het beroepspraktijkvorming beleidsplan onderdeel van uitmaakt, betreft onder andere de scholing van studenten in het BBL-traject. Op deze overeenkomst is het reglement erkenning leerbedrijven SBB van toepassing, dat is vastgesteld door het ministerie van OCW.

Eens per jaar worden (steekproefsgewijs) kwaliteitsaudits afgenomen bij erkende lidbedrijven. Het doel van de kwaliteitsaudits is het inzichtelijk maken van de gerealiseerde kwaliteit in de beroepspraktijkvorming. In november hebben de eerste audits nog in de vorm van een pilot plaatsgevonden bij 15 lidbedrijven en zijn gesprekken gevoerd met de 3 regiocoördinatoren.

SBB concludeert in hun rapportage dat, zowel bedrijven als studenten, een grote betrokkenheid ervaren van TRI groei in groen. Binnen de bedrijven is een lerende cultuur, waarbij veel aandacht is voor het ontwikkelen van de studenten op vaktechnisch gebied. TRI groei in groen is sterk in de contacten met student, ouders en school en ontzorgt de bedrijven bij het vinden en selecteren van studenten. Bedrijven ervaren moeite met het vinden van vakmensen en zien het opleiden van studenten als een middel om aan nieuwe, goed opgeleide, medewerkers te komen.

Verbeteringen die SBB signaleert, leiden ertoe dat verbetertrajecten worden opgesteld en uitgevoerd, zowel door TRI als door de lidbedrijven. Het uitvoeren van verbeteringen zorgt voor het nog verder synchroniseren van de landelijke organisatie van TRI groei in groen, waarbij ook in de toekomst maatwerk voldoende ruimte krijgt.

 

 

 

samenwerking

De getoetste dimensies bestonden uit:

  • Vakinhoudelijke begeleiding: gericht op de inhoud van het beroep
  • Persoonlijke begeleiding: gericht op het creëren van ontwikkelingsgericht en stimulerend leerklimaat
  • Veiligheid: gericht op een veilige fysieke en sociale leeromgeving