Stijgende cijfers VMBO Groen

Steeds meer jongeren kiezen voor een groen profiel

Uit cijfers blijkt te zien dat steeds meer vmbo-leerlingen kiezen voor het Profiel Groen. Dit profiel, een voorportaal op jongeren op te leiden met kennis en vaardigheden in de groensector, laat een significante groei zien van 6,3% in het aantal aanmeldingen. Deze trend is een lichtpuntje, vooral gezien het feit dat andere beroepsgerichte profielen een daling laten zien.

Bij TRI Groei in Groen erkennen we het belang van deze ontwikkeling. We zien het als een teken dat jongeren meer betrokken raken bij en interesse tonen in duurzaamheid en milieubehoud. Onze inspanningen zijn gericht op het ondersteunen van deze jonge groenprofessionals, door ze kansen te bieden op praktijkervaring en aanvullende opleidingen in de groensector.

De kracht van kleinere scholen

De keuze voor Profiel Groen wordt vaak beïnvloed door de aantrekkingskracht van kleinere, groene scholen en de kwaliteit van de leerlingbegeleiding. Het is duidelijk dat de groeiende maatschappelijke focus op groen en duurzaamheid een rol speelt in deze positieve trend. Voor ons is het belangrijk dat we bijdragen aan deze beweging door kansen te scheppen voor leerlingen om zich te ontwikkelen binnen de groensector.

Studenten krijgen uitleg over vijvers

We werken nauw samen met MBO-scholen en bieden ondersteuning waar nodig, maar we beseffen dat de keuze voor Profiel Groen vooral laat zien hoe jongeren vandaag de dag denken over hun toekomst en de planeet. Het is bemoedigend dat zoveel jonge mensen kiezen voor een toekomst waarin groen en duurzaamheid centraal staan.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze inspanningen en hoe we samenwerken met MBO-scholen, nodigen we je uit om onze website te door te lezen. Heb je interesse om na je groene VMBO opleiding door te stromen naar een MBO opleiding tot hovenier of boomverzorger? Meld je dan aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!