Zorgen over toekomstbestendigheid van de AOC’s

16-05-2018

Branchevereniging VHG heeft op 4 mei jl. in een brief aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven en Slob laten weten dat zij hun zorgen deelt over de toekomstbestendigheid van de AOC’s. Hiermee reageert VHG op de beleidsreactie van beide ministers op het rapport ‘Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra’ aan de Tweede Kamer.

De branchevereniging heeft al diverse initiatieven opgezet om er voor te zorgen dat het tij gekeerd wordt. Zo zijn er projecten opgezet om de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo te stimuleren door scholen en groenbedrijven nauw met elkaar te laten samenwerken.

Hier kunnen wij als TRI groei in groen alleen maar achter staan. Ook wij zien de noodzaak in van samenwerkingen tussen scholen en het bedrijfsleven. De vraag naar nieuwe vakmensen is hoog en het aanbod blijft achter. Zo zet TRI zich al jaren in om niet alleen jongeren maar ook zij-instromers te enthousiasmeren voor een carrière in het groen. Wij werken hierbij nauw samen met deelnemende bedrijven en de AOC’s. De vraag blijft echter hoe alle partijen nog meer gemotiveerd kunnen worden om alle mogelijke middelen aan te halen om zo een nieuwe generatie vaklieden aan te trekken.

TRI zet zich graag in om de branche de toekomst in te helpen. Heeft u over dit of een ander onderwerp vragen? Dan horen wij dat graag, wij staan altijd open voor enthousiaste samenwerkingen.

 

Bron: VHGMinisterie van OCW