Zeeland heeft nu ook een Groene Hotspot!

 

Tijdens een bijeenkomst van de Commitmentgroep Groene Hotspot Zeeland heeft Hans Phylipsen,  coördinator bij TRI Groei in Groen, samen met andere deelnemers een intentieverklaring getekend. Met een Groene Hotspot in Goes heeft Zuid-West Nederland nu ook een belangrijke ontmoetingsplek voor onderwijs en bedrijfsleven in de groene sector.

 

Wat zijn Groene Hotspots?

Groene Hotspots zijn regionale platformen, geïnitieerd door de VHG, waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Met een actieve stuurgroep en commitmentgroep wordt het groene onderwijs beter afgestemd op de praktijk. Deze hotspots fungeren als ontmoetingsplekken voor studenten, alumni, leerbedrijven en andere partijen in de groene sector. Het doel is om kennis en informatie te delen en zo de ontwikkeling van het vak en vakonderwijs te bevorderen. Groene Hotspots leiden zichtbaar tot resultaat: goed en aantrekkelijk onderwijs voor een toenemend aantal leerlingen. Dit wordt bereikt door intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, wat leidt tot innovatieve projecten, verbeterde opleidingen en een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren is er veel bereikt: docenten zijn vaker in bedrijven te vinden, groenprofessionals staan voor de klas, en leerlingenaantallen voor hoveniersopleidingen stijgen, terwijl andere agrarische opleidingen juist een daling zien. Deze groei is essentieel voor een sterke groensector met voldoende vakbekwaam personeel.

Hans tekent namens TRI Groei in Groen voor de intentieverklaring in bijzijn van Martijn van Tilburg, Projectleider Groene Hotstpot Zeeland
Voordelen voor Studenten

Hans is de coördinator voor de regio Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Hij fungeert als het aanspreekpunt voor de studenten van TRI-bedrijven en begeleidt hen bij hun voortgang in de praktijk en op school. Door regelmatige evaluaties en persoonlijk contact zorgt Hans ervoor dat studenten optimaal profiteren van hun opleiding en werkervaring bij een groenbedrijf dat is aangesloten bij TRI Groei in Groen. Voorbeelden van voordelen zijn de vergoeding voor het BE-rijbewijs en het behalen van relevante certificaten zoals het motorkettingzaagcertificaat. Andere extra voordelen voor studenten zijn een gratis laptop voor de opleiding, kosteloze extra certificaten en cursussen, en vergoedingen voor bijvoorbeeld een BE-rijbewijs, allemaal gericht op het vormen van maximaal inzetbare groenprofessionals.

 

Stuurgroep en Commitmentgroep

De stuurgroep van Groene Hotspot Zeeland, waar Hans deel van uitmaakt, zorgt voor de strategische richting en besluitvorming. De stuurgroep bestaat verder uit de overkoepelende groenorganisaties VHG en CIV Groen, opleiders in het groen Helix Learning en Scalda Groen, en de regionale groenbedrijven Hoveniersbedrijf Minderhoud, Idverde, en Van de Velde Groenvoorziening. Martijn van Tilburg, docent Groen Ruimte, is de aanjager en projectleider van de Groene Hotspot Zeeland. De commitmentgroep bestaat uit operationele partners, waaronder veel aangesloten TRI-bedrijven, die betrokken zijn bij de dagelijkse uitvoering van projecten en activiteiten. Zij laten hiermee zien dat ze staan voor goede kwaliteit in het groene onderwijs.

 

Actieve Betrokkenheid

De doelstellingen van de Hotspots komen overeen met de doelstellingen van stichting TRI Groei in Groen en haar bedrijven. TRI Groei in Groen is dan ook blij dat we de krachten kunnen bundelen voor ons gezamenlijke doel. Momenteel is TRI Groei in Groen actief binnen meerdere Groene Hotspots, waaronder:

  • Hotspot Yuverta – Boxtel
  • Hotspot Tuin en landschap Yuverta – Nijmegen
  • Groene Hotspot Aeres Friesland – Leeuwarden
  • Hotspot Groene ruimte Aeres – Almere

Voor meer informatie of om onderdeel te worden van deze initiatieven, bezoek Groene Hotspot Zeeland of kijk op de website van de VHG.

 

Aanwezigen Commitmentgroep Groene Hotspot Zeeland
Alle aanwezigen van de commitmentgroep Groene Hotspot Zeeland