Wij kunnen met veel plezier terugkijken op een geslaagde bijeenkomst tijdens de TRI Onderwijsrelatiedag 2020!

Dankzij alle deelnemers hebben we een mooie en informatieve dag kunnen neerzetten op een inspirerende locatie.

Met speciale dank aan Margreet Spijkers, Huub Nelis, Debora Treep, Natascha van den Ban, Christina Vellinga en Dinand Ekkel. Die dankzij hun invulling en omlijsting van de dag, de dag zo succesvol hebben gemaakt.

De dag stond in het teken van het stimuleren van de onderlinge samenwerking, met als thema het Groene Puberbrein. Tijdens interactieve sessies hebben deelnemers ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen over onder andere het gedrag van pubers/ leerlingen, hoe hier mee omgegaan is, welke behoeftes er spelen bij jongeren en hoe deze jongeren gemotiveerd kunnen worden om te kiezen voor het groene vakgebied!

Wij kunnen verder borduren op de output van deze dag. Hierin ligt een rol voor zowel vakgebied als onderwijs, waarbij TRI graag weer een faciliterende rol speelt.

Geluiden als meer zichtbaarheid creëren voor de sector bij jongeren, de behoefte aan overkoepelende communicatie/ organisatie en de subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn voor thema’s op het gebied van klimaatverandering, bevordering biodiversiteit en het omgaan met de stikstofproblematiek geeft het vakgebied ook weer de nodige kansen.

Onderwijs en vakgebied willen allebei hetzelfde, dat was op deze dag weer goed te zien. Deze dag gaf dan ook een mooie gelegenheid om elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan.

Wij bedanken alle deelnemers voor hun interesse en enthousiasme deze dag. Wij zien een ieder over twee jaar graag weer op de TRI Onderwijsrelatiedag!

Onderwijsdag TRI Groei in Groen