TRI groei in groen en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaan de samenwerking intensiveren. Op 12 september tekenden TRI groei in groen en SBB een samenwerkingsovereenkomst. De ca. 300 lidbedrijven van TRI groei in groen vinden het belangrijk om bij te dragen aan het opleiden van vakbekwaam personeel. Voorzitter Jan Clement van de federatie TRI groei in groen geeft aan dat vanuit de doelstelling “TRI groei in groen voor werving, opleiding en begeleiding tot kwaliteitsvakman in het groen” gekozen is voor de samenwerkingsovereenkomst met SBB.

 

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Jan Clement (TRI) en dhr. Mans (SBB)  

In de huidige discussie over klimaatverandering en factoren als gezondheid en welzijn is het groen een uitermate belangrijke factor geworden. Dit vraagt een gecoördineerde aanpak, enerzijds om het imago te verbeteren, anderzijds om nieuwe medewerkers te werven maar vooral ook op te leiden tot de beste vakmensen. Door de optimale begeleiding halen we de juiste talenten uit de mens!

Om de kwaliteit van opleiden te waarborgen heeft TRI groei in groen een beleidsplan geschreven waarin staat beschreven hoe TRI groei in groen, de uitvoeringsorganisaties en de leerbedrijven de beroepspraktijkvorming vormgeven. SBB ondersteunt TRI groei in groen, de uitvoeringsorganisaties en de aangesloten leerbedrijven hierin. SBB helpt TRI groei in groen bij het verder uitbouwen van een sterke leeromgeving. Door trends, ontwikkelingen en inzichten met elkaar te delen, bevorderen we de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk.”

Jan Clement, voorzitter TRI federatie: “Door het vastleggen van ons onderwijsbeleid in een samenwerkingsovereenkomst met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) waarborgen we onze uitgangspunten en synchroniseren we die op landelijk niveau. Door een eenduidige uitvoering van de coördinatie, waarbij overigens maatwerk nog steeds voldoende ruimte krijgt, komt er een goed beeld van de leerling in onze bedrijfstak. Ook kunnen we snel inspelen op actuele vragen en gewenste ontwikkeling van de leerlingen. Steekproefsgewijs zal de kwaliteit van de leerbedrijven worden gecontroleerd. De afsluitende evaluatie van het onderwijs- en leer proces geeft handvaten voor mogelijke verbeteringen over de hele breedte van de opleiding.

SBB vertrouwt op onze kennis en kunde om excellente leerbedrijven voor te selecteren. Een uitdaging voor TRI en haar gezamenlijke stakeholders.”.

Heeft u vragen over deze samenwerking? neem dan contact op met de coördinatie in uw regio.