Maak kennis met Frank!

Dit is Frank en zijn praktijkopleider Ronald! Frank zit in het tweede jaar van de opleiding vakbekwaam boomverzorger op het Helicon in Eindhoven. Hij is druk bezig met zijn eindopdracht; een onderzoek naar conditievermindering van twee monumentale beuken in Bergen op Zoom. Tijdens deze opdracht is het de bedoeling dat de leerling een onderzoek uitvoert naar de oorzaak van de conditievermindering. De bevindingen van dit onderzoek moeten worden beschreven in een verslag.

Regiocoördinator Bas heeft Frank geholpen met het veldwerk en het opstellen van een plan van aanpak om tot een goed resultaat te komen. Door de achtergrond van Bas in de boomverzorging en -onderzoek heeft hij Frank goed kunnen ondersteunen. Frank gaat Bas op de hoogte houden van zijn vorderingen. Ook zo ondersteunt TRI haar leerlingen!