TRI wordt in het CAO aangemerkt als sector specifiek leerwerkbedrijf. Wij zien net als de samenwerkende partijen het belang in van een sterke samenwerking tussen brancheorganisatie, bedrijven, onderwijs en overige belanghebbenden.

Een goed CAO is belangrijk om goed werkgeverschap te bieden. Zo volgt TRI ook het CAO voor het Hoveniersbedrijf.
Hierin vind je alle afspraken omtrent o.a. het dienstverband, de arbeidstijd, het loon en vakantie en verlof.

Per 01 juli 2019 worden de feitelijke lonen verhoogd met 1,55%
De volgende verhoging staat gepland op 01 januari 2020, ook dan met 1,55%